NIERUCHOMOŚĆ
do sprzedaży lub zagospodarowania

Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym z przybudówką nadającym się do rozbiórki.

Działka nr. 1963/9 o powierzchni 0,1680 ha przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną niską. Możliwy zakup działek sąsiednich.

Cena nieruchomości: 250.000,00 zł