NIERUCHOMOŚĆ
do sprzedaży lub zagospodarowania

Nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 6,7 ha, położona w Trzebini u zbiegu ulic Tuwima i Prusa na terenach przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową.

Działki położone w sąsiedztwie Trzebińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wyposażona w dwa zjazdy z ul.Tuwima dostosowane do pojazdów wielkogabarytowych. Działki z bezpośrednim lub pośrednim dostępem do wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu.

Część nieruchomości objęta projektem i pozwoleniem na budowę. Więcej na www.tphu.pl

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym.

Cena nabycia 13.200.000,00 zł netto